ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES τού ιστοτόπου www.orthododikos-peiraias.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή (server): ΗΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

                       

ONOMA COOKIE                    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
       
apbct_cookies_test           orthododikos-peiraias.gr                      HTTP  1 έτος

           

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα επισκεπτών.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/ypiresies/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

apbct_page_hits orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα επισκεπτών.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/ypiresies/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

apbct_site_landing_ts orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Εξασφαλίζει την ασφάλεια της περιήγησης των επισκεπτών αποτρέποντας την πλαστογράφηση αιτήσεων μεταξύ ιστότοπων. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ιστότοπου και του επισκέπτη.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/ypiresies/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

apbct_visible_fields orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στη λειτουργία σχολίων-ιστότοπου.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

apbct_visible_fields_count orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στη λειτουργία σχολίων-ιστότοπου.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ct_checkjs orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα επισκεπτών

Πηγή: Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ct_fkp_timestamp orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα επισκεπτών

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/apbct-public.mi n.js?ver=5.139

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ct_pointer_data orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα επισκεπτών

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/apbct-public.mi n.js?ver=5.139

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ct_ps_timestamp orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου. Δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα επισκεπτών

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/apbct-public.mi n.js?ver=5.139

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ct_sfw_pass_key orthododikos-peiraias.gr HTTP 29 Ημέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στη λειτουργία σχολίων-ιστότοπου.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/ypiresies/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

rc::a google.com HTML Διαρκής

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Αυτό είναι επωφελές για τον ιστότοπο, προκειμένου να κάνει έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού τους.

Πηγή: Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

rc::b google.com HTML Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Πηγή: Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

rc::c google.com HTML Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Πηγή:https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Le3VAAVAAAAACg0nEM-6mwl37MIAEGqmnZUXgMUver=3.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
       
_ga                                  orthododikos-peiraias.gr HTTP 2 έτη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

_gat                                  orthododikos-peiraias.gr HTTP 1 Ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων.

Πηγή:  Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

_gid                                 orthododikos-peiraias.gr HTTP 1 Ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

apbct_timestamp orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ορίζει μια χρονική σήμανση για το πότε ο επισκέπτης μπήκε στον ιστότοπο. Αυτό χρησιμοποιείται για αναλυτικούς σκοπούς στον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/ypiresies/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

collect google-analytics.com Pixel Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Καταγράφει τον επισκέπτη στις συσκευές και τα κανάλια marketing που χρησιμοποιεί.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
       
GPS youtube.com HTTP 1 Ημέρα

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να επιτρέπει την παρακολούθηση βάσει γεωγραφικής θέσης GPS.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

IDE doubleclick.net HTTP 1 Έτος

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για να εγγραφεί και να αναφέρει τις ενέργειες του χρήστη του ιστότοπου μετά την προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

NID google.com HTTP 6 Μήνες

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που αναγνωρίζει τη συσκευή χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή: Εσωτερικός Κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

test_cookie doubleclick.net HTTP 1 Ημέρα

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookie

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 Ημέρες

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

YSC youtube.com HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Διαρκής

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

yt-remote-device-id youtube.com HTML Διαρκής

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

yt-remote-session-app youtube.com HTML Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

NID youtube.com HTML Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/o7ucerabxbk

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μη Κατηγοριοποιημένα

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
       
ct_timezone orthododikos-peiraias.gr HTTP Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: https://www.orthododikos-peiraias.gr/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/js/apbct-public.mi n.js?ver=5.139

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)